ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังรายละเอียด เพิ่มเติมโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครู ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นี้

ด้วยธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู  ขอเชิญสมาชิก ช.พ.ค. สำหรับผู้สนใจ  เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู      อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ลดภาระหนี้

ลดภาระ 2

 

ติดต่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  088-3315722

 

 

 

 

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่