กิจกรรมภายในของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564  สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมภายในของศูนย์ดูแลและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ “ครูบำนาญสานสัมพันธ์ 64” โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม       ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินจากงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู   กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมรดน้ำขอพรครูอาวุโส จำนวน 6 ท่าน (อำเภอละ 1 ท่าน) กิจกรรมเต้นแอโรบิคโชว์ โดยชมรมบำนาญอำเภอศรีบุญเรือง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และให้บริการตรวจวัดสายตาโดยโรงพยาบาลศุภมิตร

169496077_1152343105217020_3538486660151327828_n 171188157_4150572155005846_732580768060650909_n งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_0 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙ 170675196_1152195975231733_175123804736328723_n 170424509_1152303448554319_4119037778366265876_n 170349814_1152298261888171_4584762234838707137_n 170131994_1152191468565517_624228172000246916_n 169192227_1152303965220934_4144469867853152961_n 168498655_1152303705220960_400124534323814533_n