การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร  ผู้มีสิทธิรับขอรับทุนส่งแบบขอรับทุนได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ   สนใจยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มกราคม 2560

ภาพมูลนิธิช่วยการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560            

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรครูฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูฯ ปีการศึกษา 2560