ดร.สุเทพ บุญเติม เปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ดร.สุเทพ บุญเติม เปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูพร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสนใจ เข้ารับฟัง จำนวน 128 ราย  ลงทะเบียน จำนวน 71 ราย เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนที่ต้องการรับความช่วยเหลือทันที.

4

2

1

3

5

6

7

10