การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

    นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
    เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
    ครั้้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

    13686768_1038461182909810_7449395320129899167_n
    13754440_1038461179576477_2152471151880658602_n
    13724926_1038461186243143_1806422609157814650_o
    …………………