การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ปี2559

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  2559

29 กฐิน 1

นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาคม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559