กฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

        ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญข้าราชการครุูและบุคลากรทางการศึกษาและมีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ เพื่อร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัด บูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2559

1 กฐิน-59

2 กฐิน-59

3 กฐิน-59

4 กฐิน-59

5 กฐิน-59

7 กฐิน-59

ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองบัวลำภู บัญชีเลขที่ 402-0-19795-4 ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สกสค.หนองบัวลำภู และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะสุขะ พละ เทอญ…
———-

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
ติดต่อ042-311208 กด11
ผู้ปฏิบัติ 085-4617726