กฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ท่าน ดร.สุเทพ  บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  กับพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ที่วัดโพธาราม(พระอารามหลวง)จ.นครสวรรค์ 45751572_558875501230453_2211848947020857344_n 45754085_558875481230455_1928750983773421568_n 45882980_558875447897125_1982960566334914560_n