สกสค.ได้ลงนาม MOU กับ สหกรณ์ฯ 16 แห่งแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม 2560   ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์  คณะกรรมการ สกสค. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 แห่ง  ได้แก่

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพยครูยโสธร    จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
9.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามัญศึกษาลำปาง จำกัด
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
11.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
12.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด
13.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
14.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
15.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
16.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

97DLx2LT4G_1494839421

G1uDubdxbo_1494839421

 

 

 

 

 

 

 

5    รวม