พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติ

นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังรายงานเรื่องความพร้อมของหอพัก สกสค. ก่อนเปิดให้บริการเข้าพัก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
11