ประชุมสัมมนา เรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

บรรยาทหัวข้อ “จิตสาธารณะ.เพื่อผลสำเร็จของงาน”
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
18..

18..กย59(1)

18กย59(3)

18 กย59(2)

โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
18-19 กย59(2)

18-19 กย59(3)

1118-19
18-19กย59(5)