นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น1
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กรรมการ ช.พ.ค.