ทรงพระเจริญ…ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

1