ตั้ว-ศรัณยู บริการจาก สกสค.ง่ายกว่าที่คิด รวดเร็วกว่าที่คาด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้ว-ศรัณยู วงษ์กระจ่าง  เดินทางมาแจ้งการถึงแก่กรรม นางจำลอง  วงษ์กระจ่าง มารดาที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 059550  ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักสวัสดิภาพครูจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมมอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

issue256-บริการจาก-สกสค.  (มิ.ย.60)