จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

img_f8f2b099913a30df1db0d341ae45d30f

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร”การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

otep-footer