ติดต่อเรา


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู                                                                                                               

บริเวณประตูเข้า- ออกด้านหลัง ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

  • โทรศัพท์  0 4231 1208  ต่อ11-16  
  • โทรสาร  0 4231 1523
  • โทรศัพท์มือถือ 088-3315722
  • E-mail : nongbua@otep.mail.go.th